Kolejne ograniczenia nałożone w związku z koronawirusem.

Drodzy! W dniu 31.03.2020 roku PRM ogłosił kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem:

⚠️ limit osób w sklepach – max. 3 osoby na jedną kasę, poczta 2 osoby na okienko
⚠️ 3 osoby na stanowisko w przypadku targowisk.
⚠️Nakaz zachowania 2 m dystansu społecznego. Wskazane wychodzenie pojedynczo,⚠️ a osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko z osobą dorosłą w przestrzeni publicznej.
⚠️osobom z niepełnosprawnościami może towarzyszyć opiekun.
⚠️ ograniczenie dostępu do miejsc rekreacji i parków czy plaż.
⚠️ zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.
⚠️zamknięte zostają wszystkie gabinety usług upiększających (kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu).
⚠️ obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu.
⚠️ zakaz handlu w sklepach budowlanych w weekendy.
⚠️ Godziny dla Seniorów w  sklepach spożywczych, drogeriach oraz aptekach pomiędzy 10.00 a 12.00, będą one otwarte wtedy tylko dla osób powyżej 65 roku życia.
⚠️ praca w biurowcach ma być zorganizowana tak, aby każdy pracownik został wyposażony w środki ochrony osobistej i została zachowana odległość 1,5 m.
⚠️ zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych (z wyłączeniem miejsc dla osób izolowanych czy pracowników na przykład budowalańców mieszkających na kwaterach ).
⚠️ odwołane wszystkie zabiegi rehabilitacyjne (o ile nie są związane z bezpośrednim zagrożeniem życia)
⚠️ nakaz bezwzględnej dezynfekcji powierzchni dotykowych po każdym kliencie w sklepach i stacjach paliw.

Zalecenia dla pracodawców

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Zaleca się:

1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez internet.

2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

3) Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

4) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

5) Wywiesić w widocznym miejsc informacje jak skutecznie myć ręce.

6) Połączyć z to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

7) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania

8) Zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

  • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze
    i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

źródło: gis.gov.pl

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych – W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

żródło: www.gov.pl

Specustawa dotycząca koronawirusa

Specustawa dotycząca koronawirusa

Uchwalona przez Sejm 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje ważne z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy uregulowania:

  1. wprowadza możliwość pracy zdalnej przez pracownika
  2. zapewnia możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 na okres nieprzekraczający 14 dni

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.