Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Tarcza antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z datą 15 maja.

Oznacza to, że po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ustawy rozpoczną swój bieg, lub zostaną odwieszone określone przepisami prawa administracyjnego, a także terminy procesowe i sądowe. Chodzi o terminy w m.in.: 

– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

– postępowaniach egzekucyjnych,

– postępowaniach karnych,

– postępowaniach karnych skarbowych,

– postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

– postępowaniach administracyjnych,

– postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– kontrolach celno-skarbowych,

– postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw. 

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Informacje dotyczące funkcjonowania sądów

Drodzy Klienci,

zarządzeniami prezesów sądów z dnia 13 maja 2020 roku przedłużony został do 31.05.2020 okres rozpatrywania spraw tylko pilnych. Pozostałe sprawy, które były wcześniej wyznaczone a nie znajdują się w wykazie spraw pilnych, zostaną odwołane. Śledźcie e-wokandy na stronach właściwych sądów.