Rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy

Czy wiesz, że stosunek pracy może zostać rozwiązany na cztery sposoby?

  1. w drodze porozumienia stron
  2. w drodze oświadczenia pracownika/pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  3. w drodze oświadczenia pracownika/pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia
  4. z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta

W zależności od tego, w jakim trybie stosunek pracy został rozwiązany stronom przysługują różne uprawnienia. Jeśli musisz podjąć decyzję odnośnie wyboru formy rozwiązania umowy o pracę, pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru. Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Sprawozdania finansowe spółek

Sprawozdania finansowe spółek

Czy pamiętasz o obowiązku zgłoszenia sprawozdań finansowych Twojej Spółki? Termin złożenia sprawozdania mija 15 lipca ! Pamiętaj, że sprawozdanie do KRS możesz przygotować i złożyć wyłącznie elektronicznie! Pamiętaj, że brak wypełnienia przez Ciebie tego obowiązku będzie się wiązać z sankcjami włączając w to odpowiedzialność karną. Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie!

Pieczątki firmowe

Pieczątki firmowe

Czy wiesz, że pieczątka firmowa nie jest już obowiązkiem przedsiębiorcy, a uprawnieniem?

Od lipca 2019 roku weszły zmiany związane z deregulacją obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Zmiana ta spowoduje zmiany w dotychczas stosowanych formularzach na przykład z zakresu b.h.p. Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.