POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

 Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z obowiązującymi przepisami prawa:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Oder.
Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usług przez Kancelarię na podstawie:
• Twojej zgody,
• zawartej z Kancelarią umowy,
• bądź obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres danych osobowych koniecznych do realizacji umowy określają przepisy prawa na przykład – kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego czy kodeks postępowania karnego.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa na przykład prawa podatkowego lub prawa cywilnego – terminów dochodzenia roszczeń.

Kancelaria nie przekazuje Twoich danych w celach marketingowych podmiotom trzecim.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć.

Przysługuje Ci prawo do:

• dostępu do Twoich danych,
• sprostowania Twoich danych
• usuwania Twoich danych
• przenoszenia Twoich danych
• wyrażenia sprzeciwu
• prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Artykuły

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Przedsiębiorco czy pamiętasz, że przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że poniesiesz odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem? Wydatku z takiej faktury nie będziesz mógł ująć w kosztach uzyskania...

“Sukces nie jest stacją docelową ale sposobem podróżowania”