OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną firm Klientów prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek. 
Stała obsługa prawna firm obejmuje wszystkie aspekty prowadzonej działalności, w tym: 

• porady prawne i bieżące konsultacje, 
• sporządzanie pism do sądów oraz organów administracji publicznej, 
• przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, 
• zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek, 
• postępowania sądowe (obejmujące: prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, prawo pracy), 
• windykacja wierzytelności, 
• prowadzenie spraw pracowniczych. 

Potrzebujesz pomocy? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Artykuły

Dzieci i ryby głosu nie mają?

Kwestie alimentacyjne, kwestie władzy rodzicielskiej czy kwestie kontaktów z dzieckiem uregulowane są w kodeksie rodzinnym. Pamiętajcie, że dziecko jest PODMIOTEM a nie przedmiotem w postępowaniach rodzinnych, więc alimenty są dla DZIECKA a nie rodzica, kontakty czy...

A może separacja?

Czasami zanim podejmie się decyzję o rozwodzie, często rozważa się separację. Jeśli chcesz poznać różnice między separacją a rozwodem i skutki takiego orzeczenia, przyjdź! Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

“Sukces nie jest stacją docelową ale sposobem podróżowania”