OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną firm Klientów prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek. 
Stała obsługa prawna firm obejmuje wszystkie aspekty prowadzonej działalności, w tym: 

• porady prawne i bieżące konsultacje, 
• sporządzanie pism do sądów oraz organów administracji publicznej, 
• przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, 
• zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek, 
• postępowania sądowe (obejmujące: prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, prawo pracy), 
• windykacja wierzytelności, 
• prowadzenie spraw pracowniczych. 

Potrzebujesz pomocy? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Artykuły

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Przedsiębiorco czy pamiętasz, że przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że poniesiesz odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem? Wydatku z takiej faktury nie będziesz mógł ująć w kosztach uzyskania...

“Sukces nie jest stacją docelową ale sposobem podróżowania”