Czy wiesz, że od 01.07.2021 wszystkie wnioski do sądu rejestrowego są składane elektronicznie?

Katalog usług e-krs to:

– składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;

– składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;

– zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych;

– elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym; przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;

– udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

By skorzystać z nowego e-KRS sprawdź:

– Portal Rejestrów Sądowych https://prs.ms.gov.pl

– Repozytorium Akt Rejestrowych https://rar.ms.gov.pl