ODSZKODOWANIA

Adwokat Barbara Oder oferuje Państwu szeroką pomoc w zakresie tematyki odszkodowawczej.

Zajmujemy się między innymi:

  • zdarzeniami komunikacyjnymi
  • szkodami majątkowymi
  • odszkodowaniami z tytułu śmierci bliskiej osoby
  • błędami medycznymi

Reprezentujemy  w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie likwidacji szkody z polis ubezpieczeniowych od momentu zaistnienia zdarzenia aż do wypłaty odszkodowania.
Z sukcesem zajmujemy się także prowadzeniem spraw związanych z błędami medycznymi  czy innymi zdarzeniami medycznymi.
Jeśli macie problem z uzyskaniem odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego czy  renty wyrównawczej, służymy pomocą zarówno przedsądową jak i  w postępowaniu sądowym.
W sprawach odszkodowaczych, a także w innych sytuacjach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie ustalane jest na podstawie umowy przewidującej honorarium składające się z dwóch części:
– wynagrodzenia zasadniczego
– tzw. premii za sukces: od 10 do 20% kwoty roszczenia
Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania  przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych skontaktujcie się z nami, udzielimy porady  dotyczącej postępowania – jego plusów i minusów.
Potrzebujesz pomocy? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Artykuły

Dzieci i ryby głosu nie mają?

Kwestie alimentacyjne, kwestie władzy rodzicielskiej czy kwestie kontaktów z dzieckiem uregulowane są w kodeksie rodzinnym. Pamiętajcie, że dziecko jest PODMIOTEM a nie przedmiotem w postępowaniach rodzinnych, więc alimenty są dla DZIECKA a nie rodzica, kontakty czy...

A może separacja?

Czasami zanim podejmie się decyzję o rozwodzie, często rozważa się separację. Jeśli chcesz poznać różnice między separacją a rozwodem i skutki takiego orzeczenia, przyjdź! Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

“Sukces nie jest stacją docelową ale sposobem podróżowania”