ODSZKODOWANIA

Adwokat Barbara Oder oferuje Państwu szeroką pomoc w zakresie tematyki odszkodowawczej.

Zajmujemy się między innymi:

  • zdarzeniami komunikacyjnymi
  • szkodami majątkowymi
  • odszkodowaniami z tytułu śmierci bliskiej osoby
  • błędami medycznymi

Reprezentujemy  w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie likwidacji szkody z polis ubezpieczeniowych od momentu zaistnienia zdarzenia aż do wypłaty odszkodowania.
Z sukcesem zajmujemy się także prowadzeniem spraw związanych z błędami medycznymi  czy innymi zdarzeniami medycznymi.
Jeśli macie problem z uzyskaniem odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego czy  renty wyrównawczej, służymy pomocą zarówno przedsądową jak i  w postępowaniu sądowym.
W sprawach odszkodowaczych, a także w innych sytuacjach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie ustalane jest na podstawie umowy przewidującej honorarium składające się z dwóch części:
– wynagrodzenia zasadniczego
– tzw. premii za sukces: od 10 do 20% kwoty roszczenia
Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania  przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych skontaktujcie się z nami, udzielimy porady  dotyczącej postępowania – jego plusów i minusów.
Potrzebujesz pomocy? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Artykuły

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Przedsiębiorco czy pamiętasz, że przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że poniesiesz odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem? Wydatku z takiej faktury nie będziesz mógł ująć w kosztach uzyskania...

“Sukces nie jest stacją docelową ale sposobem podróżowania”