Czy wiesz, że stosunek pracy może zostać rozwiązany na cztery sposoby?

  1. w drodze porozumienia stron
  2. w drodze oświadczenia pracownika/pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  3. w drodze oświadczenia pracownika/pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia
  4. z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta

W zależności od tego, w jakim trybie stosunek pracy został rozwiązany stronom przysługują różne uprawnienia. Jeśli musisz podjąć decyzję odnośnie wyboru formy rozwiązania umowy o pracę, pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru. Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.