Uchwalona przez Sejm 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje ważne z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy uregulowania:

  1. wprowadza możliwość pracy zdalnej przez pracownika
  2. zapewnia możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 na okres nieprzekraczający 14 dni

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.