Rozważasz złożenie wniosku o zwolnienie z płatności ZUS? Termin do złożenia takiego wniosku za zwolnienie z płatności ZUS upływa 30 czerwca 2020 roku, ale pamiętaj, że decyzję czy korzystasz/będziesz korzystać z takiego zwolnienia trzeba podjąć już teraz. Ewentualne opłacenie składki i późniejsze wystąpienie o zwolnienie z jej płatności czyni Twój wniosek bezprzedmiotowym.

Pamiętaj ZUS nie zwolni ze składek po ich opłaceniu.

Dla osób samozatrudnionych do spełnienia jest kryterium uzyskania przychodu, który nie może być wyższy od 15681 zł. w pierwszym miesiącu za który wnioskują o zwolnienie.

Pozostałe kryteria to kryterium zatrudnienia maksymalnie 9 osób na dzień 29.02.2020 i prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.02.2020r.