Pamiętaj, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku zmieniły się wysokości opłat sądowych.

Opłata w sprawach o prawa majątkowe w zależności od wartości przedmiotu sporu wynosić będzie:

  1. do 500 zł – 30 zł
  2. ponad 500 zł do 1500 zł – 100 zł
  3. ponad 1500 zł do 4000 zł- 200 zł
  4. ponad 4000 zł do 7500 zł – 400 zł
  5. ponad 7500 zł do 10 000 zł – 500 zł
  6. ponad 10 000 zł do 15 000 zł – 750 zł
  7. ponad 15000 zł do 20 000 zł – 1000 zł
  8. przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 zł pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% nie więcej niż 200 000 zł

Nowum jakie wprowadza ustawa, to opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia/zarządzenia z uzasadnieniem – 100 zł

Wzrosły również opłaty w sprawach o spadkowych, nieprocesowych, księgowieczystych.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu!