Przez upał w pracy należy rozumieć temperaturę przekraczającą 25 stopni – przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach.


Jeśli pracownicy wykonują pracę w warunkach uciążliwych, czyli na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25° C lub w biurze bądź zakładzie pracy, przy temperaturze wyższej niż 28° C, to do obowiązków pracodawcy należy między innymi dostarczanie pracownikom zimnych napojów.

Chcesz wiedzieć więcej o swoich prawach pracowniczych? Zapraszamy do kontaktu.