Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest to zerwanie podstawowych więzi, dla których małżeństwo zostało zawarte.

Art 23 KRiO wskazuje, że chodzi o więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze między małżonkami. By można orzec rozwód konieczne jest jeszcze spełnienie przesłanki trwałości  rozkładu pożycia wynikającej z upływu czasu (od kilkunastu miesięcy do kilku lat).

Sąd indywidualnie ocenia trwałość rozkładu poprzez stwierdzenie braku możliwości kontynuowania małżeństwa. Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do odwiedzenia nas.