Drodzy! Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt!

Zwolnienie z Zus – tarcza antykryzysowa! Ważne dla jednoosobowych działalności gospodarczych i mikroprzedsiębiorców!

Zwolnienie z Zus – tarcza antykryzysowa! Ważne dla jednoosobowych działalności gospodarczych i mikroprzedsiębiorców!

Rozważasz złożenie wniosku o zwolnienie z płatności ZUS? Termin do złożenia takiego wniosku za zwolnienie z płatności ZUS upływa 30 czerwca 2020 roku, ale pamiętaj, że decyzję czy korzystasz/będziesz korzystać z takiego zwolnienia trzeba podjąć już teraz. Ewentualne opłacenie składki i późniejsze wystąpienie o zwolnienie z jej płatności czyni Twój wniosek bezprzedmiotowym.

Pamiętaj ZUS nie zwolni ze składek po ich opłaceniu.

Dla osób samozatrudnionych do spełnienia jest kryterium uzyskania przychodu, który nie może być wyższy od 15681 zł. w pierwszym miesiącu za który wnioskują o zwolnienie.

Pozostałe kryteria to kryterium zatrudnienia maksymalnie 9 osób na dzień 29.02.2020 i prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.02.2020r.

Zmiany w terminach w związku z tzw. tarczą antykryzysową

Zmiany w terminach w związku z tzw. tarczą antykryzysową

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 • przesunięcie terminu do wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dz 31.03.2020 do 30.06.2020
 • możliwość odroczenia wykonania  okresowego badania lekarskiego pracownika
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. 

Kolejne ograniczenia nałożone w związku z koronawirusem.

Drodzy! W dniu 31.03.2020 roku PRM ogłosił kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem:

⚠️ limit osób w sklepach – max. 3 osoby na jedną kasę, poczta 2 osoby na okienko
⚠️ 3 osoby na stanowisko w przypadku targowisk.
⚠️Nakaz zachowania 2 m dystansu społecznego. Wskazane wychodzenie pojedynczo,⚠️ a osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko z osobą dorosłą w przestrzeni publicznej.
⚠️osobom z niepełnosprawnościami może towarzyszyć opiekun.
⚠️ ograniczenie dostępu do miejsc rekreacji i parków czy plaż.
⚠️ zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.
⚠️zamknięte zostają wszystkie gabinety usług upiększających (kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu).
⚠️ obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu.
⚠️ zakaz handlu w sklepach budowlanych w weekendy.
⚠️ Godziny dla Seniorów w  sklepach spożywczych, drogeriach oraz aptekach pomiędzy 10.00 a 12.00, będą one otwarte wtedy tylko dla osób powyżej 65 roku życia.
⚠️ praca w biurowcach ma być zorganizowana tak, aby każdy pracownik został wyposażony w środki ochrony osobistej i została zachowana odległość 1,5 m.
⚠️ zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych (z wyłączeniem miejsc dla osób izolowanych czy pracowników na przykład budowalańców mieszkających na kwaterach ).
⚠️ odwołane wszystkie zabiegi rehabilitacyjne (o ile nie są związane z bezpośrednim zagrożeniem życia)
⚠️ nakaz bezwzględnej dezynfekcji powierzchni dotykowych po każdym kliencie w sklepach i stacjach paliw.

Zalecenia dla pracodawców

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Zaleca się:

1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez internet.

2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

3) Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

4) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

5) Wywiesić w widocznym miejsc informacje jak skutecznie myć ręce.

6) Połączyć z to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

7) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania

8) Zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

 • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze
  i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

źródło: gis.gov.pl

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych – W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

żródło: www.gov.pl

Zmiany w terminach w związku z tzw. tarczą antykryzysową

Specustawa dotycząca koronawirusa

Uchwalona przez Sejm 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje ważne z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy uregulowania:

 1. wprowadza możliwość pracy zdalnej przez pracownika
 2. zapewnia możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 na okres nieprzekraczający 14 dni

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Nowy Rok – nowe obowiązki.

Businessman on blurred background using 3D rendering law cubes

Czy pamiętasz, że od 01.01.2020, by otrzymać fakturę do paragonu fiskalnego, NIP nabywcy musi znajdować się na takim paragonie? Jeśli kasa fiskalna sprzedawcy nie posiada takiej opcji, sprzedawca od razu musi wystawić fakturę (bez nabijania transakcji na kasę fiskalną). Przemyśl zatem czy będziesz potrzebować fakturę czy wystarczy Ci paragon fiskalny i poinformuj sprzedawcę PRZED płatnością.

Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30!

Przerwa świąteczna.

Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, zasłużonego odpoczynku, sukcesów w Nowym 2020 Roku. Czekamy na Was 7 stycznia 2020 roku (wtorek). Do siego Roku!