Dzieci i ryby głosu nie mają?

Dzieci i ryby głosu nie mają?

Kwestie alimentacyjne, kwestie władzy rodzicielskiej czy kwestie kontaktów z dzieckiem uregulowane są w kodeksie rodzinnym. Pamiętajcie, że dziecko jest PODMIOTEM a nie przedmiotem w postępowaniach rodzinnych, więc alimenty są dla DZIECKA a nie rodzica, kontakty czy władza rodzinna też powinny być dla dziecka a nie dla wygody rodzica. Chcesz porozmawiać o sytuacji prawnej Twojego dziecka? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek pomiędzy 15.30 a 17.30.

A może separacja?

A może separacja?

Czasami zanim podejmie się decyzję o rozwodzie, często rozważa się separację. Jeśli chcesz poznać różnice między separacją a rozwodem i skutki takiego orzeczenia, przyjdź! Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Zmiany wysokości opłat sądowych w sprawach cywilnych – już obowiązują!

Zmiany wysokości opłat sądowych w sprawach cywilnych – już obowiązują!

Pamiętaj, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku zmieniły się wysokości opłat sądowych.

Opłata w sprawach o prawa majątkowe w zależności od wartości przedmiotu sporu wynosić będzie:

 1. do 500 zł – 30 zł
 2. ponad 500 zł do 1500 zł – 100 zł
 3. ponad 1500 zł do 4000 zł- 200 zł
 4. ponad 4000 zł do 7500 zł – 400 zł
 5. ponad 7500 zł do 10 000 zł – 500 zł
 6. ponad 10 000 zł do 15 000 zł – 750 zł
 7. ponad 15000 zł do 20 000 zł – 1000 zł
 8. przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 zł pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% nie więcej niż 200 000 zł

Nowum jakie wprowadza ustawa, to opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia/zarządzenia z uzasadnieniem – 100 zł

Wzrosły również opłaty w sprawach o spadkowych, nieprocesowych, księgowieczystych.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu!

Biała lista VAT

Biała lista VAT

Nadeszły kolejne zmiany w przepisach podatkowych – Przedsiębiorco sprawdź wpis dotyczący swojej firmy na:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/?fbclid=IwAR191-f_yfb5XGpSyNmmSt71iF114mlH9ZRoxxbPmPjsylli4dtYRpXORW0

Jest jeszcze czas na uzupełnienie danych – w szczególności kont bankowych przedsiębiorstwa.

Dlaczego to takie ważne?

Bo jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Intercyza

Intercyza

Brak zaufania czy roztropność?

Prowadzisz działalność gospodarczą? Może jest to rozwiązanie, które należałoby wziąć pod uwagę? Rozmawianie o pieniądzach jest zawsze w cenie, a pieniądze raz są a raz ich nie ma… Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Prosta spółka akcyjna? Prosta spółka akcyjna!

Prosta spółka akcyjna? Prosta spółka akcyjna!

Czy wiesz, że od 1 marca 2020 roku do katalogu spółek kapitałowych dołączy prosta spółka akcyjna? W założeniu spółka ta ma być przyjazna dla wszelkiego rodzaju startupów. Kapitał zakładowy spółki już od 1 zł, akcje prostej spółki akcyjnej nie będą notowane na giełdzie, rejestracja za pomocą formularza online. Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 17.30.

Rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy

Czy wiesz, że stosunek pracy może zostać rozwiązany na cztery sposoby?

 1. w drodze porozumienia stron
 2. w drodze oświadczenia pracownika/pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 3. w drodze oświadczenia pracownika/pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia
 4. z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta

W zależności od tego, w jakim trybie stosunek pracy został rozwiązany stronom przysługują różne uprawnienia. Jeśli musisz podjąć decyzję odnośnie wyboru formy rozwiązania umowy o pracę, pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru. Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Sprawozdania finansowe spółek

Sprawozdania finansowe spółek

Czy pamiętasz o obowiązku zgłoszenia sprawozdań finansowych Twojej Spółki? Termin złożenia sprawozdania mija 15 lipca ! Pamiętaj, że sprawozdanie do KRS możesz przygotować i złożyć wyłącznie elektronicznie! Pamiętaj, że brak wypełnienia przez Ciebie tego obowiązku będzie się wiązać z sankcjami włączając w to odpowiedzialność karną. Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie!

Pieczątki firmowe

Pieczątki firmowe

Czy wiesz, że pieczątka firmowa nie jest już obowiązkiem przedsiębiorcy, a uprawnieniem?

Od lipca 2019 roku weszły zmiany związane z deregulacją obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Zmiana ta spowoduje zmiany w dotychczas stosowanych formularzach na przykład z zakresu b.h.p. Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.